Crkveni pjevački zbor Lahor

Duhovna glazba Drenove

Na poticaj časne sestre Bernadine Maslač i po odobrenju tadašnjeg župnika msgr. Gabrijela Bratine, 16. srpnja 1997. osnovan je mješoviti pjevački zbor Lahor, župe Blažene Djevice Marije Karmelske na Drenovi. Prvi nastup zbor je imao 22. studenog iste godine, na večernjoj sv. misi u svojoj župnoj crkvi.

Od tada svake nedjelje na pjevanoj misi u 9 sati, zbor svojom pjesmom veliča slavu Božju. Osim nedjelje, zbor je posebno aktivan u vrijeme velikih crkvenih blagdana, a naročito oko Božića i Uskrsa, kada su pjevane svete mise nekoliko dana zaredom.

Crkveni pjevački zbor “Lahor”

Običaj je da se na blagdan sv. Cecilije , u jednoj od župnih crkava dekanata, održi susret crkvenih zborova Prvostolnog dekanata Riječke nadbiskupije. Na tim susretima redovito učestvuje i zbor Lahor. Takav susret održan je u crkvi BDM Karmelske na Drenovi 2002. godine. Bio je vrlo uspješno organiziran, a zbor je kao domaćin susreta dobio brojne pohvale.

U protekle 23 godine uz svakotjedne probe i pjevanja na misama nedjeljom, zbor je našao vremena i volje za poneko druženje, izlet ili hodočašće (posjet Eufrazijevoj bazilici u Poreču, crkvi svete Marije na Škriljinah u Bermu, crkvi u Korenici, crkvi u Krašiću i jami Jazovka, crkvi u Presečnom, svetištu majke Božje Bistričke, svetištu u Međugorju i Širokom Brijegu…).

Nakon što je čs. Bernadina 15 godina vodila zbor, vođenje je preuzela gđa. Daniela Marinović, naša Drenovčanka, vrsna glazbenica i profesorica klavira u Muzičkoj školi Ivan Matetić Ronjgov u Rijeci.

Zbog privatnih i profesionalnih obveza, prof. Marinović, nakon 5 godina vrlo stručnog i uspješnog vođenja zbora, prepustila je daljnje vođenje članovima zbora: prof. Aniti Rončević – kao dirigentici, i gosp. Deanu Grepu – kao orguljašu.

Zbor na jednom od susreta crkvenih zborova

Jedan od značajnijih poslova vezanih uz uvježbavanje i rad zbora, a sastoji se od odabira repertoara i pripremi nota za svaku nedjeljnu i drugu sv. misu i za svakog pojedinog pjevača, prihvatila je gđa. Lucija Milardović – u svojstvu koordinatorice pjevačkog zbora.

U pjevanju i odabiru programa veliku pomoć zboru pružaju dvije časne sestre: čs. Velimira i čs. Bernadina. Zbor ima i svesrdnu podršku sadašnjeg župnika Kristijana Malnara.

U proteklom vremenu zbor je brojio od 20 do 30 članova, a kroz zbor je ukupno prošlo 58 članova. Crkveni pjevački zbor Lahor sada ima 19 članova.

Odgovori